Werken met excelExcellent met excel

Reeksen maken: alle tips & tricks

Over hoe je reeksen maken zoals: een rij getallen van 1 tot 100, een reeks met alle oneven getallen, alle dagen van een maand/jaar, alle adressen in een straat etc

Een videouitleg vind je onderaan - klik hier om direct naar video uitleg te gaan.

Reeks maken met de "vulgreep"

Reeksen maak je heel gemakkelijk met de vulgreep - dit is het kleine vierkantje rechtsonderin de actieve cel.
Als je de vulgreep naar beneden trekt maakt Excel een kopie van je invoer (bij één geselecteerde cel) - onderaan de blok cellen verschijnt nu een klein vierkantje voor "Opties voor automatisch doorvoeren" - klik hierop en kies "Reeks doorvoeren" 

Afbeelding vulgreep      Afbeelding Opties automatisch doorvoeren

Ook handig:

* Bij start met één invoer: houd de CTRL toets ingedrukt terwijl je de vulgreep naar beneden trekt: er wordt nu gelijk een reeks gemaakt. Je ziet hierbij bovendien precies tot hoever je reeks is doorgevoerd.

* Of start met twee invoeren onder elkaar, selecteer beide cellen en trek de vulgreep naar beneden: ook nu wordt gelijk een reeks gemaakt. Deze manier is vooral handig als je een reeks met interval wilt (bijv alleen oneven getallen, tientallen etc).

* Staat je te maken reeks naast een andere kolom die al de juiste lengte heeft: dan kun je in plaats van de vulgreep naar beneden te trekken ook een dubbele muisklik geven op de vulgreep - de kopie/reeks wordt dan automatisch aangevuld tot aan de laatste rij van de naastgelegen kolom

* Reeks maken kan ook in combinatie met tekst: de tekst wordt gekopieerd en van het cijfer  wordt een reeks gemaakt

* Je kunt ook opmaak en legen cellen doorvoeren in je reeks

* Vulgreep werkt ook voor reeksen in horizontale richting

 

Reeks maken met "Doorvoeren"

Wil je een hele lange reeks maken dan kun je dit beter doen via de functie "Doorvoeren" - die vind je rechts op het tabblad START. Vul je beginwaarde in en ga naar Doorvoeren - en kies in het drop-down menu voor "Reeks". Er verschijnt dan een pop up menu waarin je details van de gewenste reeks kunt invoeren:

* Wil je je reeks in een rij (horizontaal = standaard) of over kolom (verticaal = meest gebruikelijk)

* Wil je lineaire reeks getallen (=standaard en meest gebruikelijk), exponentiële reeks ("groei") of reeks met datum (zie meer hierover verderop)

* Wat is de interval waarde (standaard is 1 voor een normale doorlopende reeks)

* Wat is de gewenste eindwaarde

Klik op OK en je reeks is klaar.


Afbeelding Doorvoeren     Afbeelding pop up Reeks

 

Reeksen van datum en tijd

Begin je je reeks met een datum dan krijg je automatisch extre keuze mogelijkheden voor je reeks: alleen werkdagen, reeks maanden of jaren.
Begin je bijv met twee datums van een maandag en trek je die door dan krijg je automatisch een reeks met interval van 7 en heb je zo direct een reeks met alle maandagen - de overgangen naar een volgende maand worden automatisch door Excel meegenomen.

Ook voor tijden geldt dit. Een tijd geef je aan met een dubbele punt er tussen. Dus 8:00 is 8 uur en 12:30 is half één. 
Begin je een reeks met 8:00 en 8:10 dan zal Excel deze reeks doorzetten met steeds interval van 10 minuten - overgang naar volgende uur en volgende dag gaat dan automatisch goed.

Afbeelding reeks datum

Zie hier video uitleg van bovenstaande 

Snel reeksen maken in Excel